Region Dalarna - Kända fel

När man använder sig av annan webbläsare än den rekommenderade Internet Explorer så kan det uppstå en del problem.
Ett känt problem är inloggning till Websesam med SIHTS-kort i webbläsare Chrome, man måste först logga in i Websesam innan man loggar in SIP.
Om man först loggar in i SIP kommer det inte fungera att logga in i Websesam.