Externa E-tjänster

Driftinformation:

Just nu kan det tidvis vara problem att logga in med multifaktor där ni blir uppringda vid inloggning.
Ofta fungerar det om ni upprepar inloggningen.

Uppgradering av den tekniska miljön för externa E-tjänster sker under följande tider

Sista tisdagen i månaden 18.00-23.59

Detta innebär inloggningsstörningar.

SIP-fjärraccesserver startas om varje natt kl 03.00

I den här portalen hittar du en samling med länkar och instruktioner för att enkelt kunna komma åt de tjänster och funktioner som Regionen publicerar.

Accessvägarna till Regionens tjänster kan delas in i två huvudområden

  • Access till Windows/Desktopapplikationer - Detta sker genom en RDS-lösning och ställer vissa krav på din dator. Läs mer om detta här
  • Access till Webapplikationer - Detta ställer endast krav på en modern webläsare.

Vanliga fel som kan uppstå vid inloggning:

  • Inget SMS eller uppringning sker: Troligen har du fel telefonnummer kopplat till ditt konto. Din lokala kontaktperson kan kontrollera dina uppgifter här
  • Ett fel att "Sidan kan inte visas" kommer fram, Sannolikt hade du inte ditt SITHS-kort i läsaren vid inloggningstillfället. Starta om alla webläsare, sätt i kortet och försök igen.
  • Du kan inte nå den server du försöker ansluta till, använd s.k. FQDN dvs. "servernamn.ltdalarna.se".
  • Du kan inte logga in på den server du försöker nå. Kontrollera att du anger ditt användarnamn i formatet LTDALARNA\anv-namn.
Starta om din dator och försök igen, innan du tar kontakt med Servicedesk.
IT-enhetens Servicedesk, vardagar mellan kl 07.30-16.00 på telefon 023-44 000.

Gällande problem med inloggning till SIP, Websesam eller andra tjänster där ni loggar in med SITHS, kontakta IT-avdelning på din kommun De tar i sin tur kontakt med oss.